GPDR

Hos klinik for META sundhed og Kropsterapi har du garanti for overholdelse af de nyeste EU regler, GDPR om beskyttelse af personfølsomme data

Følgende persondata opsamles og opbevares:

  • Navn, telefonnummer (ikke email, ikke CPR).
  • Helbredsoplysninger, sygdomsforløb, relevant sygdomshistorie, evt. medicin.
  • Evt. anden relevant information som f.eks. livsstil.
  • Alle personfølsomme oplysninger på klienter og andre relationer forbundet med Klinik for META sundhed og Kropsterapi, er forsvarligt beskyttet, da jeg laver en håndskrevet journal, der bliver gemt i max. 5 år efter afsluttet behandling.
  • Kun de oplysninger, du selv afgiver, bliver indsamlet og opbevaret.
  • Kun Klinik for META sundhed og Kropsterapi har adgang til dine persondata. Når du kommer til behandling hos Klinik for META sundhed og Kropsterapi, bliver du bedt om en samtykkeerklæring. For at Klinik for META sundhed og Kropsterapi kan opbevare dine data, skal du give dit samtykke til det.
  • Du har til en hver tid ret til at få adgang til alle opbevarede data om din person, du har ret til at få dine oplysninger udleveret eller slettet.
  • Klinik for META sundhed og Kropsterapi er underlagt etiske regler og tavshedspligt i henhold til Foreningen af Kranio-Sakral og Kropsterapeuter.